Fremtiden

MEDBORGERHUSET FREMTIDEN GEDESBY
UDLEJNING TLF. 4044 6951/5141 9057
KROGEDEVEJ 2, GEDESBY, 4874 GEDSER
FREMTIDEN
Gå til indhold
Gedesby blev ramt at stormfloden i 1872 og mange mennesker druknede.
I 1716 havde byens kro prominent besøg af Zar Peter den store af Rusland. Han skulle til København og forhandle med kongen om et afgørende slag mod svenskerne. Peter overnattede på byens kro, efter at kromutter og fatter var blevet smidt ud af deres varme senge. Sejlrenden han benyttede det sidste stykke ind til Gedesby havn kan stadig ses.
Dagen efter tog Zaren videre til Nykøbing og derfra til København. Han løb fra regningen på Hvidovere kro og kromutter måtte op på slottet og hente sine 8 rigsdaler.
Vi har Kirke, Gadekær, Møllen er det store vartegn som ses ved indgangen til Gedesby by. Zarens besøg har fået et mindesmærke ved forsamlingshuset. (lige over for bageren).
Tilbage til indhold